Послуги

ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» здійснює:

- переказ коштів через пункт надання фінансових послуг, що знаходиться за адресою:

МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ" Код ЄДРПОУ ВП: 43526288. Місцезнаходження: 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ АРТИЛЕРІЙСЬКА, будинок 19, офіс 63А

- валютно-обмінні операції в операційних касах:

Реєстр операційних кас, валютно-обмінних операцій.

ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ" надає користувачам наступні види послуг з переказу коштів:

- переказ готівки Платниками – фізичними особами та ФОП без відкриття рахунку на рахунки постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов'язкових платежів та зборів, на погашення кредитів.

- переказ готівкових коштів між фізичними особами

Порядок (умови) здійснення переказу коштів:

- Переказ коштів здійснюється за допомогою платіжних систем, що зареєстровані Національним банком України та відповідно до правил відповідної платіжної системи, учасником якої є ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ».

- Переказ коштів здійснюється виключно в національній валюті – гривні на всій території України.

- Умови переказу грошових коштів містяться в публічному договорі про надання фінансових послуг з переказу коштів (публічна оферта).

- Вартість послуг з переказу коштів може утримуватись з Платника та/або Отримувача виключно в гривні.

Строки зарахування коштів отримувачам:

Строки зарахування коштів отримувачам визначені договорами із постачальниками/ отримувачами з урахуванням законодавчо встановлених строків здійснення переказів.

Вартість послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/ плата за здійснення операції):

- Вартість послуг з переказу коштів та порядок її обчислення визначається договорами, які укладені ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» з Отримувачами грошових коштів, розраховується в залежності від виду послуг, суми операції та погоджується з платником перед ініціюванням операції щодо переказу.

- Тарифи (комісійна винагорода) на переказ коштів залежать від конкретного оператора, провайдера чи компанії, послуги яких сплачуються. Клієнти можуть ознайомитися з тарифами на переказ коштів безпосередньо на сайті ТАРИФИ та в пункті надання фінансових послуг ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ»

ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» укладено договори із отримувачами коштів ТОВ «ГРІН ФАКТОР» та ТОВ "Сіті Фактор з приймання коштів від Платників щодо погашення грошових зобов’язань за відповідними договорами, укладеними між Отримувачем та Платниками.

Переказ коштів Платником здійснюється згідно внутрішніх правил про переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ ".

Вирішення спорів:

Спори між учасниками та користувачами системи переказу коштів вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку, коли сторони не зможуть врегулювати спірні питання шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд до суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та Примірний договір: Правила та Примірний договір

Публічний договір про надання послуг з переказу коштів

Правила надання фінансових послуг з факторингу та Примірний договір: Правила та Примірний договір

Порядок повернення коштів

ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» здійснює повернення коштів за операціями щодо переказу на підставі звернення ініціатора переказу з Заявою на повернення коштів (завантажити).

З питання повернення коштів ініціатор переказу може звернутись до ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ».

1.Особисто, за контактним номером телефону +380935044330.

2.Особисто, до будь-якого відокремленого підрозділу ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ».

3.Надіславши Заяву з супровідними документами на електронну адресу товариства tovsmartfinekspert@gmail.com.

Повернення коштів здійснюється Товариством відповідно до методу ініціювання. Переказ ініційований шляхом внесення готівкових коштів в касу Товариства може бути повернутий тільки в готівковій формі. При проведенні операції платіжною карткою, повернення суми операції готівкою не здійснюється. При зверненні до відокремленого підрозділу Товариства щодо повернення коштів необхідно надати документи, що ідентифікують особу отримувача.

Розгляд звернень здійснюється відповідно до чинної редакції Закону України «Про звернення громадян» (протягом 30 днів).