Послуги

ТОВ «Смарт Фінексперт» здійснює переказ коштів через свої операційні каси та відокремлені підрозділи.


Переказ коштів здійснюється на підставі ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 46 від 01.07.2016.


ТОВ "Смарт Фінексперт" є учасником Внутрішньодержавної платіжної системи "FlashPay". Платіжною організацією ВПС "FLASHPAY" є ПАТ "Банк Фамільний" який знаходиться за адресою : м. Київ, 03039, Голосіївський проспект, будинок 26а.


Тарифи (комісійна винагорода) на переказ коштів залежать від конкретного оператора, провайдера чи компанії, послуги яких сплачуються. Клієнти можуть ознайомитися з тарифами на переказ коштів безпосередньо в операційній касі. Тарифи на послуги зазначаються до моменту внесення коштів до операційної каси.


Переказ коштів здійснюється в національній валюті (гривні).


ТОВ "Смарт Фінексперт" надає користувачам наступні види послуг з переказу коштів: Переказ готівки Платниками – фізичними особами та ФОП без відкриття рахунку на рахунки Постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов'язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками та іншими кредитним установами, здійснення страхових платежів, благодійних внесків.


В касах ТОВ «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» ВПС «FLASHPAY» клієнти можуть здійснити переказ готівки без відкриття рахунку на рахунки постачальників для оплати товарів/робіт/послуг, а також для оплати обов'язкових платежів і зборів, на погашення кредитів, виданих банками і іншими кредитними установами, для зарахування коштів на поточні та депозитні рахунки в банках, здійснення страхових платежів, благодійних внесків тощо, а також на рахунки інших фізичних осіб і суб'єктів господарювання. Переказ коштів платником здійснюється за допомогою документа на переказ коштів за формою, визначеною нормами чинного законодавства України.

Пункт приймання та виплати переказів коштів учасника Внутрішньодержавної платіжної системи «FlashPay» ТОВ «Смарт Фінексперт» розміщен в відокремленому підрозділу ТОВ «Смарт Фінексперт» за адресою:


м. Миколаїв

вул. 8-Марта буд.46-А

Пункт надання фінансових послуг № 1

режим роботи: понеділок-неділя з 7-30 до 18-30,без перерви,без вихідних.


Переказ коштів платником здійснюється згідно внутрішніх правил про переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ "


Строки зарахування коштів отримувачам визначені договорами із постачальниками,з урахуванням законодавчо встановлених строків здійснення переказів.

ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ" планує розпочати роботу з укладання договорів з великою кількістю постачальників й отримувачів коштів.

Спори між учасниками та користувачами системи переказу коштів вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку, коли сторони не зможуть врегулювати спірні питання шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд до суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткову інформацію можна дізнатись за номером телефону: (0512) 582478, з 9.00 до 20.00 щодня, без перерви та вихідних.