Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» здійснює

Надання послуг з факторингу

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензіяНадання послуг з факторингу
Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про видачу ліцензіїЛіцензія видана у бездокументарній формі
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 11.05.2017 № 1572
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії11.05.2017 № 1572
Дата початку дії (за наявності) ліцензії5/11/2017
Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії)
Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія)Чинна
Дата анулювання ліцензії
Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі
Дата призупинення або анулювання дозволу

Порядок та умови надання послуг з факторингу

Правила надання фінансових послуг з факторингу у редакції від 24.04.2017

Примірний договір про надання фінансових послуг з факторингу у редакції від 01.12.2017

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Ціна (тариф) на надання фінансової послуги з факторингу становить 20% від суми прав вимоги, що відступається.

Комісії та інші платежі відсутні.