Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» здійснює

Валютні операції

Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі

Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензіяТоргівля валютними цінностями у готівковій формі
Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про видачу ліцензіїГенеральна Ліцензія на здійснення валютних операцій від 20.11.2015 № 170
Витяг з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій від 16.11.2018
Ліцензія на здійснення валютних операцій від 26.03.2019 № 1
Витяг з Електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій від 27.03.2019

Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії20.11.2015 № 17026.03.2019 № 1

Дата початку дії (за наявності) ліцензії11/20/2015
3/26/2019

Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії)

26.03.2019 № 1
Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія)Анульована Чинна
Дата анулювання ліцензії26.03.2019
Назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі
Дата призупинення або анулювання дозволу

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ» здійснює валютно-обмінні операції за курсами купівлі та продажу іноземних валют, що діють на час проведення операції, у операційних касах Товариства

Реєстр приміщень, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах